Algemeen

Kennismaken met de ouderenzorg

Kennismaken met de ouderenzorg is uiteraard een belangrijk gegeven voor elke leerling. Als leerling verpleegkundige is het een goed gebruik bij bijna alle zorgaanbieders dat je gedurende je studie de verschillende facetten van de ouderenzorg leert kennen. Het eerste jaar ben ik bezonnen in een zorghuis met vooral bewoners met een somatische zorgbehoefte. In mijn tweede leerjaar was ik werkzaam op een PG afdeling en in mijn derde leerjaar ben ik nu tot medio februari werkzaam op de revalidatie afdeling van een verpleeghuis. In de thuiszorg heb ik nog geen ervaring.

Wat is Somatiek?

Zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke aandoening, zoals de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD) of een beroerte (CVA), heet ook wel somatische zorg. WZH is gespecialiseerd in somatische zorg voor ouderen. Er zijn verschillende lichamelijke aandoeningen die onder somatische zorg vallen. Ook is een mix van verschillende aandoeningen mogelijk of kan er sprake zijn van slijtage van het lichaam dat uw zelfredzaamheid verstoort. Bij een chronische ziekte kunt u denken aan: Ziekte van Parkinson, Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD), Beroerte, hersenbloeding of bloedprop in de hersenen (CVA), Nierfalen, Hartfalen, Reuma, Kanker enz.

Wat is een PG afdeling?

Psychogeriatrische verpleeghuiszorg is bedoeld voor cliënten die 24 uur per dag, 7 dagen per week bescherming, verpleging en intensieve geestelijke zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met psychische problemen als dementie. Dit kan komen door diverse ziekten, afsterving van de hersencellen of CVA. Verder is de benadering belangrijk. Rust, reinheid, vaste structuur en huiselijke warme sfeer is een must voor deze mensen.

Lees ook:  De kracht van MBO en stage
Wat valt onder revalidatie?

In verpleeghuizen kunnen oudere, kwetsbare patiënten terecht voor kortdurende, multidisciplinaire zorg. Deze vorm van zorgverlening, aangeduid met de term geriatrische revalidatiezorg. De patiënten worden meestal opgenomen in het verpleeghuis omdat zij vanuit het ziekenhuis nog niet direct naar huis kunnen. Vaak gaat het om mensen die moeten herstellen nadat zij een heup of knie hebben laten vervangen, een acuut CVA hebben gehad, of die na een operatieve ingreep, amputatie of een ernstige ziekte te maken hebben met functieverlies.

Mis ik dan nog wat? Jazeker, want in de ouderenzorg is vooral de Thuiszorg oftewel de wijkverpleging enorm belangrijk. Ik heb hier nog geen ervaring mee maar ben zeker welwillend om hier ervaring in op te doen. Misschien iets voor mijn laatste jaar? Iemand suggesties wat te doen?

Wat doet een verpleegkundige in de Thuiszorg/ wijkverpleging?

Een verpleegkundige is anders opgeleid dan een verzorgende IG en helpt bijvoorbeeld bij het controleren van lichaamsfuncties, (in)continentie verzorging, wond- en stomaverzorging, toedienen van medicijnen en medisch technische handelingen. Onder medisch technische handelingen vallen onder andere pijnbestrijding, het toedienen van vocht, zuurstof, voeding en medicijnen. Verder geeft hij of zij advies over en begeleiding bij de patiënt zijn of haar ziekte of behandeling. De wijkverpleegkundige bepaald samen met u welke zorg nodig is en of er een verzorgende of verpleegkundige bij u thuis komt.

Lees ook:  De vaccinatie experts

In de wijkverpleging werken wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk. Wijkverpleegkundigen zijn bachelors, dus hbo-opgeleid (niveau 5). Zij hebben andere taken dan de mbo-opgeleide verpleegkundigen in de wijk. Zo indiceren zij de zorg van nieuwe cliënten, en herindiceren deze zorg. Uitgangspunt is de vraag wat de cliënt en zijn mantelzorgers, zoals de partner, familie, vrienden en buren, nog wel kunnen.

 

 

 

Deel dit bericht eens via: